Cách vào Facebook bằng phần mềm !

Tháng Một 25, 2011

Thử vào Facebook bằng phần mềm UltraSurf và Hotspot Shield. Link dowload:
– UltraSurf: http://www.ultrareach.com/
– Hotspot Shield:http://www.rosoftdownload.com/download/Windows/Hotspot-Shield

Còn dùng điện thoại có thể dowload Operamini: http://www.opera.com/mobile/download/

ĐCMTNCFB !

Advertisements

Welcome to CHIM LỢN MAGAZINE

Tháng Mười Một 23, 2010

TẠP CHÍ CHIM LỢN là Kênh tổng hợp thông tin mọi mặt cuộc sống giới trẻ Việt dựa trên quan điểm biên tập: cập nhật, chân thực, thẳng thắn với mọi góc nhìn, tôn trọng tính xác thực của sự kiện/vấn đề

TẠP CHÍ CHIM LỢN không kiểm soát ngôn từ hay nội dung các bình luận

Tuyệt đối KHÔNG đem tư thù cá nhân nhằm tổn hại danh dự và cuộc sống người không liên can

Hành động / phát ngôn mang nội dung hay hàm ý công kích BQT TCCL với thái độ không thiện chí, ngôn từ thiếu kiểm soát trong mọi trường hợp đều không được chấp thuận

KHÔNG đưa quảng cáo hay nội dung ngoài chủ đề đăng tải trong khu vực bình luận các thành viên

TẠP CHÍ CHIM LỢN không chịu trách nhiệm, cũng như không mang nghĩa vụ thông báo về nguồn/quyền tác giả các nội dung xuất hiện trên Tạp chí

Đồng thời tuyên bố không chịu chi phối/ràng buộc bởi bất kì quy tắc/điều lệ nào ngoài Quy định chung của Nhà phát triển Facebook

Cổng thông tin khác của TẠP CHÍ CHIM LỢN:

– Website:
http://www.TCCL.info

– Facebook:
http://www.Facebook.com/TapChiChimLon

– Tumblr:
http://www.TapChiChimLon.Tumblr.com

– Twitter:
http://www.Twitter.com/TapChiChimLon

– Zing Me:
http://www.me.Zing.vn/TapChiChimLon

– WordPress:
http://www.TapChiChimLon.WordPress.com

– Google Buzz:
http://www.Google.com/profiles/TapChiChi…

– Yume:
http://www.Yume.vn/TapChiChimLon

– Tamtay:
http://www.Tamtay.vn/home/TapChiChimLon

– Yahoo 360 Plus:
http://vn.360plus.Yahoo.com/TapChiChimLon

Các thông tin cần hỗ trợ/đăng tải vui lòng liên hệ:

Email: TapChiChimLon@gmail.com

TẠP CHÍ CHIM LỢN mang quyền từ chối phục vụ người thiếu thiện ý & không chịu trách nhiệm với trường hợp tham gia nhưng chưa / không đọc hiểu nội dung thông báo này

Thông Báo
BQT TCCL


%d bloggers like this: